TOP

ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27/2 ΣΤΙΣ 19:00

Διάλεξη με θέμα

«Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες της Ευρώπης

με έμφαση στις Σπάνιες Γαίες»

την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 στις 19:00

στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Oμιλητής: Δρ Γεωλογίας, κ. Νικόλαος Αρβανιτίδηs,

Οικονομικός Γεωλόγος και Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Γεωλογικής Έρευνας Σουηδίας

Είσοδος ελεύθερη

Συνεχίζεται ο 1ος Κύκλος Διαλέξεων:  ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ και ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης – ΑΜΦΙΘ

Tο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) διοργανώνει τη διάλεξη με θέμα «Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες της Ευρώπης με έμφαση στις Σπάνιες Γαίες» την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 στις 7μμ, στο νέο κτίριο του ΑΜΦΙΘ, στην Προβλήτα Α’ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.  

Ομιλητής o Δρ Γεωλογίας, κ. Νικόλαος Αρβανιτίδηs, Οικονομικός Γεωλόγος και Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Γεωλογικής Έρευνας Σουηδίας (Geological Survey of Sweden).
Είσοδος δωρεάν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

«Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες της Ευρώπης με έμφαση στις Σπάνιες Γαίες»
Σε μια εποχή διαρκώς μεταβαλλόμενης οικονομικής κατάστασης και σχετικών γεωπολιτικών πλουτοπαραγωγικών ανακατατάξεων σε παγκόσμιο επίπεδο,  δρομολογούνται ευρύτερες πολιτικές διαφοροποιήσεις, κυβερνητικές πρακτικές και  συχνά αντικρουόμενες κοινωνικές τάσεις και συμφέροντα, που οδηγούν τελικά σε διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές ενέργειας με την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων να βρίσκεται στο επίκεντρο δυναμικών βιομηχανικών εξελίξεων. Οι συνεχείς αναζητήσεις για τεχνολογική καινοτομία που αφορούν στην δυναμική αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για νέες και περισσότερες ορυκτές πρώτες ύλες (ΟΠΥ).

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα η ζήτηση για ΟΠΥ τείνει διαρκώς αυξανόμενη πολλαπλασιαζόμενη κατά μέσο όρο 4 φορές περίπου τον χρόνο. Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη ο πληθυσμός της γης το 2100 θα ανέλθει στο 11 δις κάτι που παίζει κεντρικό ρόλο στην σταθερά αυξανόμενη κατανάλωση τους. Το γεγονός αυτό απαιτεί πιο εντατική κοιτασματολογική έρευνα, καθώς και, παραγωγικά και λειτουργικά, αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες αλυσίδες αξίας των ορυκτών και μετάλλων που είναι απαραίτητα και κρίσιμα για την βιώσιμη μετάβαση και καθιέρωση στο νέο ενεργειακό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, οι καινοτόμες και ανταγωνιστικές ενεργειακές τεχνολογίες καθώς και η διαρκώς διευρυνόμενη ηλεκτροκίνηση δημιουργούν έντονα αυξανόμενη ζήτηση για νέα αποθέματα ΟΠΥ μπαταριών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι σπάνιες γαιές, ο χαλκός, το νικέλιο, το λίθιο, το κοβάλτιο, ο γραφίτης, το μαγγάνιο και το βανάδιο. Το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις ΟΠΥ αυτές είναι εισαγόμενες και προέρχονται από εξωευρωπαϊκές  κοιτασματολογικές πηγές, αποτελεί «εν δυνάμει» ανασταλτικό παράγοντα στην πραγματοποίηση και παραγωγική λειτουργία της προβλεπόμενης και σχεδιαζόμενης ευρωπαϊκής βιομηχανίας κατασκευής μπαταριών λιθίου.

Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας των πρώτων υλών για τη μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύ φάσμα μέτρων στο πλαίσιο της ενωσιακής Πρωτοβουλίας για τις Πρώτες Ύλες (ΠΠΥ), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη και οικονομικά προσιτή η πρόσβαση και προμήθειά τους.

Ένα από τα βασικά αποτελέσματα, στρατηγικά και επιχειρησιακά εργαλεία της ΠΠΥ είναι ο πίνακας Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΚΟΠΥ)  για την ΕΕ.  Στον επικαιροποιημένο πίνακα που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2017 περιλαμβάνονται ΟΠΥ που ενώ έχουν μεγάλη αναπτυξιακή σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, η ΕΕ παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από εισαγωγές τους.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλός κίνδυνος για την βιώσιμη λειτουργία στρατηγικών παραγωγικών αλυσίδων αξίας, που προκύπτουν από την νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη. Επίσης ο πίνακας αναμένεται επίσης να συμβάλλει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, και όπου απαιτείται, να διευκολύνει την έναρξη νέων εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Είναι γεγονός ότι ο περιορισμένος βαθμός υποκατάστασης και τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης καθιστούν την αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων ακόμη πιο αναγκαία και επιτακτική. Στον ισχύοντα πίνακα περιλαμβάνονται 27 ΚΟΠΥ, όπως οι σπάνιες γαίες, το μαγνήσιο, το βολφράμιο, το αντιμόνιο, το γάλλιο, το γερμάνιο, το νιόβιο, το βηρύλλιο, το ήλιο, τα πλατινοειδή.

Η γεωλογία της Ευρώπης παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονο κοιτασματολογικό ενδιαφέρον με δυναμικά αποθέματα που μπορούν να στηρίξουν και να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Απαιτείται βέβαια στην κατεύθυνση αυτή εντατικότερη και πιο αποτελεσματική κοιτασματολογική έρευνα, καθώς και διοικητικές παρεμβάσεις και διαδικασίες για ταχύτερη αδειοδότηση εξόρυξης και παραγωγικής εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων ΟΠΥ.

Ο Δρ Γεωλογίας, κ. Νικόλαος Αρβανιτίδης είναι Διδάκτορας Γεωεπιστημών, με βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Σουηδία, ειδικός Οικονομικός Γεωλόγος και Υπεύθυνος μεγάλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Γεωλογικής Έρευνας Σουηδίας, καθώς και ειδικός σύμβουλος στη Γεωλογική Υπηρεσία της Φιλανδίας. Διετέλεσε επί χρόνια ερευνητής και διευθυντής παραρτήματος Θεσσαλονίκης στο ΙΓΜΕ. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή κοιτασματολογικά προγράμματα στρατηγικής σημασίας ορυκτών, σε αρκετά ως Project Manager και δημοσίευσε σε διεθνή περιοδικά αντίστοιχες επιστημονικές εργασίες.

Περισσότερες πληροφορίες στο facebook event: https://www.facebook.com/events/619913302165013/

Η διάλεξη είναι μία από τις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» που φιλοξενείται στο ΑΜΦΙΘ και εντάσσεται στο πλαίσιο του 1ου Κύκλου Διαλέξεων: Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος.
Θα ακολουθήσει ο 2ος Κύκλος: Ορυκτά, Ανθρωπογενή Υλικά και Περιβάλλον.
Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις διαλέξεις.

Η έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» και «Τα Ορυκτά και η Τέχνη» φιλοξενείταιστο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ) και διοργανώνεται από το ΑΜΦΙΘ σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ)

Διάρκεια έκθεσης: 7 Οκτωβρίου 2019 – 31 Μαΐου 2020
Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή: 9.30-14.30 (επισκέψεις σχολείων), 17.00-20.00
Σάββατο & Κυριακή: 12.00 – 15.00
Είσοδος δωρεάν
Τηλ. ΑΜΦΙΘ : 2310 556189

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του ΑΠΘ και του ΣΜΕ και πραγματοποιείται με την οικονομική συνδρομή εταιρειών μελών του ΣΜΕ Βόρειας Ελλάδας.

Xρυσοί χορηγοί: Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Χορηγοί: Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος ΑΕ, ΓΕΩΕΛΛΑΣ, Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε, ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε,  Παυλίδης ΑΕ Μάρμαρα-Γρανίτες  και Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ ΑΕ

Χορηγοί επικοινωνίας : EΡΤ3,  958 FM, FM 102,  TV100, FM100, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Makthes.gr, PARALLAXI, Parallaximag, Biscotto, Cityportal.gr, Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5, Τhessnews.gr, Voria.gr, Grtimes.gr,  Praximag, Orathess.gr, ΠΟΛΙΤΗΣ news