TOP

OPENING | ANEW | @KȮREN process space

Η έκθεση «Anew» αποτυπώνει τις καλλιτεχνικές συνάψεις που σχηματίστηκαν μεταξύ 11 δημιουργών, μέσα στον καιρό της κοινωνικής αποξένωσης του Covid. Η γνωριμία των Irene Ragusini, Βούλα Κούκκου, Ναταλία Μαντά, Ευριπίδη Παπαδοπετράκη, Ξένια Παπαδοπούλου, Κατερίνα Σάρρα, Χριστίνα Σπανού, Ελένη Τσαμαδιά, Θάνο Φούντα και Σωτήρη Φωκέα, μαζί με τον Ηλία Παπαηλιάκη, προήλθε από κοινές ορίζουσες και ενδιαφέροντα, με αποτέλεσμα να επεκτείνουν τις σχέσεις τους σε μια εβδομαδιαία διαδικτυακή συνάντηση.

Για οκτώ μήνες, ένας άυλος χώρος δημιουργήθηκε, στον οποίο ανησυχίες και προβληματισμοί βρήκαν θέση να ειπωθούν σε πλαίσιο κατανόησης και σεβασμού. Ταυτόχρονα, η εποικοδομητική κριτική, ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων αποτέλεσαν, για τον καθένα ξεχωριστά, θεμέλια για επαναπροσδιορισμό, αναστοχασμό και γέννηση νέων ιδεών. Μέσα από την έκθεση «Anew», παρουσιάζεται ο απόηχος των καλλιτεχνικών αναζητήσεων ως συμπέρασμα των εικαστικών δεσμών αλλά και των συναισθηματικών σχέσεων που εδραιώθηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, μέσα σε ένα εικονικό δωμάτιο συλλογικότητας και ενδυνάμωσης. Η έκθεση πραγματοποιείται στον καινούργιο artist-run χώρο στο Κουκάκι, KȮREN process space.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ: Ηλίας Παπαηλιάκης, Irene Ragusini, Βούλα Κούκκου, Ναταλία Μαντά, Ευριπίδης Παπαδοπετράκης, Ξένια Παπαδοπούλου, Κατερίνα Σάρρα, Χριστίνα Σπανού, Ελένη Τσαμαδιά, Θάνος Φούντας, Σωτήρης Φωκέας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φαίδρα Βασιλειάδου

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: 17/6, 12.00 – 22.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 18/6 – 17/7

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τρίτη έως Παρασκευή 16:00 – 21:00 | Σάββατο 12.00 – 20.00

KȮREN process space: Ζαν Μωρεάς 10, 11741, Κουκάκι | 211 4202024 | [email protected] | @koren.athens

* Το KȮREN είναι ένας artist-run χώρος που εστιάζει στη διαδικασία ως σημείο αναφοράς, καλλιεργώντας το διάλογο μεταξύ διαφορετικών μορφών τέχνης, από τα εικαστικά έως το χορό. Βρίσκεται σε μια από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Αθήνας και λειτουργεί ως περιβάλλον συνάντησης ανθρώπων με πολύπλευρο ενδιαφέρον για τις σύγχρονες τέχνες. Ιδρύθηκε από την Irene Ragusini και τον Ευριπίδη Παπαδοπετράκη και αποτελεί κατά βάση το εργαστήριό τους, ενώ μέσα από εκθεσιακές παρουσιάσεις, workshops και συναφείς δράσεις, στοχεύει στο να συνδέσει άμεσα την εξέλιξη της δημιουργικής πρακτικής με το κοινό.

The exhibition “Anew” describes the artistic synapses formed between 11 artists, during the time of social isolation of COVID. The acquaintance of Irene Ragusini, Voula Koukkou, Natalia Manta, Evripidis Papadopetrakis, Xenia Papadopoulou, Katerina Sarra, Christina Spanou, Thanos Fountas and Sotiris Fokeas, with Ilias Papailiakis, acted upon common interest and horizons, and as result they decided to broaden their relationship out in a weekly online meeting.

For eight months, an intangible space was originated, in which restlessness and introspective, found a place to be unraveled under understanding and respect. At the same time, constructive criticism, dialogue and exchange of opinions laid the foundations for redefining, reflecting and giving birth to new ideas for each one and every one. The exhibition “Anew” features the aftermath of the visual quest as a development of the artistic bonds but also emotional connections, that were established between the participating artists, in a virtual room of collectivity and empowerment. The exhibition takes place at the new artist-run space in Koukaki, KȮREN process space.

ARTISTS: Ilias Papailiakis, Irene Ragusini, Voula Koukkou, Natalia Manta, Euripides Papadopetrakis, Xenia Papadopoulou, Katerina Sarra, Christina Spanou, Eleni Tsamadia, Thanos Foundas, Sotiris Fokeas

CURATION: Faidra Vasileiadou

OPENING: 17/06, 12.00 – 22.00

DURATION: 18/06 – 17/07

VISITING HOURS: Tuesday to Friday, 16:00 – 21:00 | Saturday 12.00 – 20.00

KȮREN process space: 10 Zan Moreas str. 11741, Athens | +30 211 4202024 | [email protected] | @koren.athens

* KȮREN is an artist-run space that focuses on the process as a point of reference and generates a dialogue between various art forms. Located in one of the most vibrant neighborhoods of Athens, it functions as a meeting point for people with a multidisciplinary interest in contemporary arts. Founded by Irene Ragusini and Euripides Papadopetrakis, it functions primarily as the artists’ studio, while it aims to directly connect the development of the creative practice and its distribution to the public, through exhibitions, workshops and related events.