TOP

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης βελτιώνει περαιτέρω τις υφιστάμενες δομές προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες

Την υποβολή πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης για την περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων δομών προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού, κ. Βασίλης Γάκης, κηρύσσοντας σήμερα το πρωί την έναρξη του σεμιναρίου «Προσβάσιμος πολιτισμός».

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Δ.Σ. του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει για πρώτη φορά στη Μακεδονία εκπαιδευτικό σεμινάριο με σκοπό την πληρέστερη κατάρτιση των στελεχών και των εργαζομένων του αναφορικά με την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικές, νοητικές αναπηρίες και αναπηρία όρασης. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως συνέχεια του πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) που υπογράφηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλης Γάκης, η σημερινή πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια του Οργανισμού να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση και ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών στην πολιτιστική διαδικασία, καθιστώντας τους χώρους του λειτουργικούς και εύκολα προσβάσιμους για όλες τις κοινωνικές ομάδες. «Η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε μια παράσταση, για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, είναι ζήτημα κοινωνικής ισότητας και συνεπώς ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Άρα, κατ’ επέκταση, αποτελεί ζήτημα Δημοκρατίας» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Γι’ αυτόν το λόγο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αναβαθμίζουμε την εμπειρία παρακολούθησης δίνοντας έμφαση στην ενσυναίσθηση, στην κατανόηση και στη βιωματική προσομείωση».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του κτηρίου Μ2 και το παρακολούθησε όλο το στελεχιακό δυναμικό του Μεγάρου, καθώς και το προσωπικό που εργάζεται στα τμήματα εξυπηρέτησης κοινού. Περιλάμβανε εισηγήσεις από την κυρία Λεία Αβραάμ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών-ΚΕΑΤ), την κυρία Σοφία Βουκάντση (ΑΜΚΕ συν) και τον κ. Θεόδωρο Ράκο (Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος). Στη διάρκεια του οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν τον ορθό τρόπο με τον οποίο πρέπει να καθοδηγούν τα άτομα που αντιμετωπίζουν οπτική αναπηρία και ενημερώθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί.

«Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει από τους φορείς του Πολιτισμού τη χάραξη και άσκηση πολιτικών που θα διευκολύνουν και θα ενθαρρύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους χώρους τους. Διότι, η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι κοινωνική απαίτηση. Ως Οργανισμός προσδοκούμε το σημερινό σεμινάριο να αποτελέσει έναυσμα ευαισθητοποίησης καθώς η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή προωθεί την ατομική χειραφέτηση, την κοινωνική συνείδηση και την κοινωνική συνοχή» τόνισε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο κ. Γάκης.

Χαιρετίζοντας το σεμινάριο η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  κα. Μελίνα-Μαρία Δερμεντζοπούλου, σημείωσε πως «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συμμετέχουν δυναμικά σε δράσεις ενίσχυσης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.  Με τη συγκεκριμένη δράση του σεμιναρίου κατάρτισης των στελεχών και των εργαζομένων στα τμήματα εξυπηρέτησης κοινού του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενισχύεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών σε χώρους πολιτισμού, χωρίς αποκλεισμούς. Η ενθάρρυνση και η διευκόλυνση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην πολιτιστική διαδικασία είναι ζήτημα κοινωνικής ισότητας και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, κεντρική μέριμνα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα εμποδιζόμενα άτομα να απολαμβάνουν απρόσκοπτα και με αυτονομία τη συμμετοχή τους στην πολιτιστική ζωή της χώρας. Πολιτισμός για όλους, χωρίς αποκλεισμούς».

Από την πλευρά της η Διοικήτρια και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), κα. Σοφία Χαμονικολάου, ανέφερε πως «με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία υλοποιούμε μια ακόμη δράση με σκοπό την συμπερίληψη όλων στον χώρο του πολιτισμού. Η ενημέρωση και η επιμόρφωση των εργαζομένων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης μέσα από την πραγματοποίηση βιωματικής εκπαίδευσης σχετικά με την αισθητηριακή αναπηρία και τις βασικές αρχές συνοδείας για τα άτομα με οπτική αναπηρία βοήθησε το προσωπικό του Μεγάρου να αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρία όρασης, καθώς και για τις βασικές τεχνικές που ακολουθούνται στην εξυπηρέτηση των ατόμων με οπτική αναπηρία έτσι ώστε να μπορεί να τους υποδέχεται και να τους εξυπηρετεί αποτελεσματικά σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Έγινε, συνεπώς, ένα ακόμη βήμα προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα όλων των συμπολιτών μας στους χώρους τέχνης και πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι ο συνδετικός κρίκος που μας ενώνει όλους χωρίς διακρίσεις».

«Εξ ορισμού ο πολιτισμός, οι τέχνες, η μουσική που είναι ο χώρος από τον οποίο προέρχομαι, πρέπει να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Να μας ενώνει και σε καμία περίπτωση να μας διαχωρίζει» σημείωσε από την πλευρά του ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κ. Χρίστος Γαλιλαίας