TOP

«Με το βλεμμα στο μελλον» -Ελληνικο Ινστιτουτο Υγιεινης και Ασφαλειας της Εργασιας – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Ρένα Μπαρδάνη: Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

Σημαντική αύξηση τoυ μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων στο σύνολο με ρυθμό περίπου 2 ετών ανά δεκαετία.

Μειώνονται τα παραδοσιακά εργατικά ατυχήματα, αλλά αυξάνονται οι νέες σύγχρονες απειλές   που είναι το άγχος και η  επαγγελματική  εξουθένωση

«Η Υγεία και η Ασφάλεια πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να  ενσωματώσει  πολιτικές  διαχείρισης όλων  των νέων κινδύνων, όπως το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση» ανέφερε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ  σε γεύμα εργασίας που παρέθεσε στους εκπροσώπους του Τύπου στη Θεσσαλονίκη εν όψη  του συνέδριου «Με το βλέμμα στο μέλλον» στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,

Στο συνέδριο «θα διερευνήσουμε όλες αυτές τις τάσεις, θα ανιχνεύσουμε τα προβλήματα θα προτείνουμε λύσεις και θα προβάλουμε πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος»  υπογράμμισε  η Πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ.

«Ζούμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η ρομποτική, η τεχνική νοημοσύνη και άλλες επαναστατικές καινοτομίες διαμορφώνουν ένα νέο εργασιακό μοντέλο στο οποίο αντιστοιχούν νέες ευκαιρίες, νέοι επαγγελματικοί κίνδυνοι, νέα εργαλεία αντιμετώπισης.

 Η Υγεία και η Ασφάλεια πρέπει λοιπόν και αυτή να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να ενσωματώσει  πολιτικές  διαχείρισης όλων αυτών  των κινδύνων. Οι προκλήσεις λοιπόν είναι μεγάλες για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  αλλά και για τη χώρα μας.

Το μέλλον το βιώνουμε καθημερινά στο παρόν και αυτό έχει να κάνει με την ταχύτητα με την οποία τρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Έτσι, οι προσαρμογές στα νέα δεδομένα πρέπει να είναι ταχύτατες διαφορετικά θα μας ξεπεράσουν. Θα πρέπει να γίνουμε συνδιαμορφωτές του μέλλοντος, προλαβαίνοντας τις εξελίξεις με τρόπο ενεργητικό. Το ΕΛΙΝΥΑΕ, αντιλαμβανόμενο την ανάγκη σημαντικών αλλαγών που θα χρειαστούν στην Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις ραγδαίες εξελίξεις στον κόσμο της εργασίας και τις νέες απειλές και ευκαιρίες που αναδύονται από αυτές για τους εργαζόμενους, αναλαμβάνει ένα πλαίσιο δράσεων και ενεργειών στην κατεύθυνση

Tο ΕΛΙΝΥΑΕ έλαβε πρωτοβουλίες για τη μελέτη σύγχρονων θεμάτων ΥΑΕ ειδικά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο προσεχές 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ΥΑΕ θα παρουσιαστούν μελέτες για την ψηφιοποίηση της εργασίας, καθώς και για την ηλικιακή εξέλιξη του εργατικού δυναμικού κατά κλάδο στη χώρα.

Στην δεύτερη μελέτη, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση τoυ μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων στο σύνολο με ρυθμό περίπου 2 ετών ανά δεκαετία.  (Αξίζει να σημειωθεί ότι η εικόνα αυτή διαφοροποιείται πολύ μεταξύ συγκεκριμένων κλάδων και επαγγελμάτων. Η μελέτη θα αναδείξει αναλυτικά το προφίλ της κάθε μιας κατηγορίας

Το ΕΛΙΝΥΑΕ ξεκινά μία μεγάλη προσπάθεια τυποποίησης της γνώσης για την ΥΑΕ. Συγκεκριμένα, ξεκινά την τυποποίηση πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδικευμένων για  συγκεκριμένους κλάδους, επαγγέλματα και ειδικά θέματα. Η τυποποίηση θα συνοδεύεται από την ανάπτυξη εξειδικευμένο εκπαιδευτικού υλικού που θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες.

Για την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων, το ΕΛΙΝΥΑΕ θα συνεργαστεί με όλους τους εξειδικευμένους φορείς της χώρας και με εκπαιδευτές που θα διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Με τη δράση αυτή, το ΕΛΙΝΥΑΕ στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε θέματα ΥΑΕ.

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης του ΕΛΙΝΥΑΕ αναπτύσσει πλήθος δράσεων ειδικά για την περιοχή. Συγκεκριμένα, εμπλέκεται ενεργά στην εκπαίδευση, τόσο των εργαζομένων, όσο και των ειδικών Τεχνικών Ασφαλείας και Ειδικευόμενων Ιατρών Εργασίας. Διατηρεί πρωτοποριακά δίκτυα με τους ειδικούς αυτούς των μεγάλων επιχειρήσεων για την συσσώρευση και διάχυση εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειριών μεταξύ τους.

Σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, υλοποίησε το πρώτο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Εργονομία και ΥΑΕ στη χώρα, το οποίο στοχεύει να αναβαθμίσει σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Συμμετέχει στο δίκτυο ινστιτούτων ΥΑΕ των Βαλκανίων BALKANOSH.NET. Επίσης, συνεργάζεται στενά σε όλα τα επίπεδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τόσο με τα ΕΠΑΛ, όσο και με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις 2οβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας.