TOP

Ανοιχτη προσκληση για συμμετοχη στο διαδικτακο φεστιβαλ αφηγησης

7° Φεστιβάλ Παραμυθιού και Αφήγησης
αντικατοπτρισμοί της αγάπης

Οι ιστορίες και τα παραμύθια των ανθρώπων δεν τελειώνουν ποτέ, ό,τι και να συμβαίνει, γιατί η ζωή μας είναι φτιαγμένη από τις ιστορίες αυτές.

Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε σε μια διαφορετική γιορτή αυτή τη χρονιά που οι συνθήκες το επιβάλλουν, σε ένα διαδικτυακό Φεστιβάλ Παραμυθιού και Αφήγησης.

Το Κέντρο Λόγου και Τεχνών Τεχνοδρόμιο ανακοινώνει την διοργάνωση του 7ου Φεστιβάλ Παραμυθιού και Αφήγησης που φέτος θα φιλοξενήσει καλλιτέχνες και αφηγητές από όλο τον κόσμο σε μια διαδικτυακή συνεύρεση.

Καλείστε να υποβάλετε συμμετοχή μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2020 στις 12μμ.

Κάθε καλλιτέχνης, αφηγητής ή ομάδα αφηγητών μπορεί να συμμετέχει στο Φεστιβάλ με μια βιντεοσκοπημένη αφήγηση ή περφόρμανς.

Παρακαλώ δηλώστε το ενδιαφέρον σας στο email: info@technodromio.org

ώστε να σας αποσταλούν περισσότερες πληροφορίες, η αίτηση υποβολής πρότασης και οι όροι συμμετοχής. Οι ακριβείς μέρες και ώρες του Φεστιβάλ θα ανακοινωθούν σύντομα.

Θα υπάρχουν παραστάσεις για όλες τις ηλικίες.
Για δυνατότητες χορηγίας, στήριξης ή εθελοντικής προσφοράς στην εκδήλωση επικοινωνήστε στο τηλ 99526772

Φετινό θέμα του Φεστιβάλ είναι:

αντικατοπτρισμοί της αγάπης

Κύπρος ως Αφροδίτη ή ο έρωτας ως η μόνη πατρίδα της ψυχής μας

Δημιουργούμε στο διαδίκτυο ένα μαγικό νησί του έρωτα και της αγάπης για να ταξιδέψουμε με τα φτερά της φαντασίας και να συναντήσουμε τους πόθους και τα όνειρά μας, να συναντήσουμε τον Εαυτό μας και τον Άλλο διερευνώντας τα όρια των σχέσεων και τους τρόπους που κανείς βρίσκει τη δική του ταυτότητα μέσα από τη σχέση του με τους άλλους.

Ζωντανεύουμε ιστορίες αγάπης, ιστορίες έρωτα, ιστορίες ζευγαριών και ιστορίες αναζήτησης ταυτότητας και πατρίδας, ιστορίες από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, ιστορίες που μας υπενθυμίζουν από τι είναι φτιαγμένοι οι άνθρωποι, ποια είναι τα πραγματικά τους θέλω και ανάγκες, ιστορίες που θα μας σώσουν από την αγριότητα και θα μας αποκαλύψουν την ομορφιά του κόσμου.

Πέρα από τις αφηγήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα υπάρχουν παρεμβάσεις, ευκαιρίες για διάλογο, εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν την αφήγηση ιστοριών και το παραμύθι. Μείνετε συντονισμένοι!


Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κατερίνα Βοσκαρίδου-Πάκκου

Διοργανωτές: Κέντρο Λόγου και Τεχνών Τεχνοδρόμιο

Ομάδα Παραμυθοδρόμιο

Χορηγοί:

Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

mpec (Engineering Consultants), CaMPak Productions, Acute Advisory Services

### en

PRESS RELEASE

>>> 

7th Folktales and Storytelling Festival

Reflections of love

Humans never cease telling stories, no matter what, because our lives are made of these stories.

We invite you to follow us to a different celebration this year, as circumstances demand, on an online Folktales and Storytelling Festival.

The Center of Letters and Arts Technodromio announces the organization of the 7th Folktales and Storytelling Festival, which this year will host storytellers and artists from all over the world in an online meeting.

You are invited to submit your proposal for entry until December 8, 2020 at 12pm.
Any artist, storyteller or group of storytellers can participate in the Festival with a videotaped storytelling or performance.
 
Please express your interest in the email: [email protected]
so that you can be sent more information, the application form and the terms of participation. The exact days and times of the Festival will be announced soon.
There will be performances for all ages.
For sponsorship, support of the event and volunteer opportunities, contact 99526772.
 
This year's theme of the Festival is:
Reflections of love
Cyprus as Aphrodite or love as the only homeland of our soul
 
We create a magical island of love and affection to travel with the wings of our imagination so as to meet our desires and dreams, to meet ourselves and the Other by exploring the boundaries of relationships and the ways a person finds his own identity through his relationship with others.
 
We bring to life stories of love, couple stories and stories of seeking identity and homeland, stories from Cyprus and around the world, stories that remind us of what people are made of, what their true wants and needs are, stories that will save us from the wilderness and will reveal to us the beauty of the world.
In addition to storytelling throughout the Festival there will be interventions, opportunities for dialogue, educational programs, exchange of views on topics related to storytelling. Stay tuned!
 
Artistic direction: Katerina Voskaridou-Pakkou
Organizers: Centre of Letters and Arts Technodromio
Paramythodromio group
 
Sponsors: Cultural Services of the Ministry of Education and Culture, Sports and Youth
mpec (Engineering Consultants), CaMPak Productions, Acute Advisory Services