TOP

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΠΕΘΕ

ΘΕΜΑ:  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΠΕΘΕ

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των ΔΗΠΕΘΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΒΕΡΟΙΑΣ , ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, KOZANHΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΛΑΡΙΣΣΑΣ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ και ΣΕΡΡΩΝ, στις αρχές Οκτωβρίου, προβήκαμε σε κοινή επιστολή προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Πολιτισμού, για την εξεύρεση λύσης σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας μας, ως θεατρικών οργανισμών, η οποία εδώ και χρόνια χωλαίνει λόγω σοβαρών δυσμορφιών στη νομοθεσία, στην οποία πολλές φορές το ΥΠΠΟ υποσχέθηκε να ενσκήψει, με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο διοικητικά υπάγονται τα ΔΗΠΕΘΕ, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Και ενώ δεν έχει επιλυθεί κανένα από τα διαχρονικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργεία ΟΛΩΝ των ΔΗΠΕΘΕ,  σε πλήρες αδιέξοδο οδήγησε η εφαρμογή της ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/24.02.2023 (ΦΕΚ 1077/24.02.2023), με αποκορύφωση τα γνωστά αποτελέσματα στην Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ.

Με την επιστολή μας αυτή, προτείνουμε τη λύση που εδώ και χρόνια έχουμε επεξεργαστεί με τις νομικές μας υπηρεσίες, και επανειλημμένα έχει δεσμευτεί το ΥΠΠΟ, ότι θα ληφθεί υπόψιν από τις δικές του νομικές υπηρεσίες, χωρίς νεότερη ενημέρωση μέχρι στιγμής.

Σε αυτήν προτείνουμε μία άμεση και εφικτή λύση, η οποία μέσω μίας απλής τροπολογίας του Ν. 1958/1991 , θα επιτρέψει στα ΔΗΠΕΘΕ, να ευθυγραμμιστούν με τους υπόλοιπους καλλιτεχνικούς οργανισμούς (Εθνικό Θέατρο, Λυρική Σκηνή, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος) . Λεπτομέρειες παραθέτουμε στην επιστολή που επισυνάπτουμε.

Ταυτόχρονα, αιτούμαστε επείγουσα συνάντηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, για περαιτέρω συζήτηση εξαιρετικά επειγόντων θεμάτων, όπως η νέα προγραμματική, αλλά  και η δέσμευση για έμπρακτη στήριξη των ΔΗΠΕΘΕ, με την αύξηση της χρηματοδότησης,  και την επεξεργασία ενιαίου  σχεδίου ρύθμισης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκ μέρους των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων και Καλλιτεχνικών Διευθυντών.

Τα ΔΗΠΕΘΕ αποτελούν πόλο έλξης και άνθησης της επαγγελματικής πολιτιστικής δημιουργίας σε όλη την Ελλάδα, και πρέπει να διευκολυνθούν, άμεσα, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους.

Αναμένουμε άμεσα μία σοβαρή και εμπεριστατωμένη απάντηση από τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΠΟΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ  Νίκος Καραγέωργος

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ  Καλλιόπη Σίμου

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Χάρης Πεχλιβανίδης

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ  Εύα Οικονόμου- Βαμβακά

ΔΗ.ΠΕΘΕ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Γιάννης Μαργαρίτης

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  Βαρβάρα Δούκα

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ  Λευτέρης Πλασκοβίτης

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ  Έφη Θεοδώρου

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ  Κυριακή Σπανού

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ  Νίκος Ορφανός

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ  Γιώργος Ανδρέου

Προς: α) το Υπουργείο Εσωτερικών

 (Υπόψη  Υπουργού κας Κεραμέως)

                                                                                                     β) το Υπουργείο Πολιτισμού

                                                                                              (Υπόψη Υπουργού κας Μενδώνη)

Αγαπητοί Κύριοι:

Oπως γνωρίζετε η υπαγωγή των ΔΗΠΕΘΕ σε Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, (ν.3852/2010) έχει καταστήσει τη λειτουργία μας σχεδόν αδύνατη, γεγονός που οξύνθηκε με την υπαγωγή μας στην ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/24.02.2023 (ΦΕΚ 1077/24.02.2023) και η οποία έφερε τα γνωστά αποτελέσματα στην Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ, αλλά και στις προσλήψεις δασκάλων στα Εργαστήρια των ΔΗΠΕΘΕ.

Γενικότερα η λειτουργία μας ως θεάτρων, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, και όσοι προσπαθούν να τα ξεπερνούν, βρίσκονται στα όρια της νομιμότητας.

Καταλαβαίνουμε ότι μία εξαρχής αντιμετώπιση του Νομικού πλαισίου που διέπει τα ΔΗΠΕΘΕ είναι απαραίτητα από κοινού με το ΥΠΠΟΑ, όμως επειδή αυτό όπως  έχει αποδειχθεί καθίσταται χρονοβόρο, προτείνουμε μία πιο εύκολη και διαχειρίσιμη προς το παρόν λύση:

 1) Ζητούμε την  τροποποίηση του Ν. 1958/1991   ΑΡΘΡΟ 82, η οποία ρυθμίζει τα θέματα των Κρατικών  Θεάτρων και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και αυτή η τροποποίηση να συμπεριλάβει  τα  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Το άρθρο 82 ορίζει τις προσλήψεις Καλλιτεχνών, Τεχνικών και Βοηθητικών Υπαλλήλων για την πραγματοποίηση του Καλλιτεχνικού Έργου, με συμβάσεις έργου.  

Τα ΔΗΠΕΘΕ είναι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού και αφορούν στις προσλήψεις για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικού έργου, και για την απρόσκοπτη λειτουργία τους πρέπει να ακολουθήσουν τις ρυθμίσεις των Κρατικών Θεάτρων.

(Σημειώνουμε εδώ δε, ότι οι προσλήψεις Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού, αορίστου χρόνου , που είναι ενεργές  για τους ανθρώπους που δούλευαν στα παλαιότερα ΔΗΠΕΘΕ, έχουν λήξει, (τα ΔΗΠΕΘΕ ιδρύθηκαν το 1983,  και τώρα έχουν όλοι συνταξιοδοτηθεί) , πράγμα που καθιστά αδύνατη την  εκτέλεση του Καλλιτεχνικού έργου, εφόσον δε μπορούν να γίνουν νέες προσλήψεις ακόμα και από υπαλλήλους των δήμων).

2) Για τις μισθώσεις σπιτιών:  ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ (και Καλλιτεχνικού Διευθυντή) 

Αναφορικά με την κάλυψη των μισθωμάτων για ακίνητα που μισθώνουν οι καλλιτεχνικοί συντελεστές των παραστάσεων , (ηθοποιοί και άλλοι συντελεστές) μπορεί να γίνει πρόταση για προσθήκη:

 εε) υποεδαφίου στο εδ β της παρ 2 του αρ 33 του ν. 4129/2013, σύμφωνα με το οποίο θα θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες και η καταβολή μισθωμάτων για ακίνητα που μισθώνουν οι καλλιτεχνικοί συντελεστές παραστάσεων των ΔΗΠΕΘΕ για όσο χρόνο απαιτείται για την προετοιμασία και την υλοποίηση της παράστασης, εφόσον η μόνιμη κατοικία ή διαμονή τους είναι εκτός της έδρας του ΔΗΠΕΘΕ και δεν διαθέτουν ελεύθερο προς χρήση ακίνητο  ιδιοκτησίας τους ( του οποίου δηλαδή να είναι κύριοι ή επικαρπωτές) εντός της έδρας αυτού.

Οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Νίκος Καραγέωργος

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ Καλλιόπη Σίμου

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χάρης Πεχλιβανίδης

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ Εύα Οικονόμου- Βαμβακά

ΔΗ.ΠΕΘΕ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γιάννης Μαργαρίτης

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Βαρβάρα Δούκα

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ Λευτέρης Πλασκοβίτης

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ Έφη Θεοδώρου

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ Κυριακή Σπανού

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ Νίκος Ορφανός

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ  Γιώργος Ανδρέου